Welkom bij de Residentie "De Wilde Rozen"

Rusthuis & verzorgingstehuis en serviceflats

Beste bezoeker,

Het is een waar genoegen om u onze nieuwe website voor te stellen.
Het doel van deze website is niet alleen om u algemene en specifieke info aan te reiken over ons rust- en verzorgingstehuis en onze serviceflats, maar ook om ons leefproject voor te stellen dat bepalend is voor onze acties op het terrein.
Mijn team en ikzelf blijven tot uw beschikking indien u bijkomende informatie wenst.
Aarzel niet om ons een bezoekje te komen brengen en om de atmosfeer van ons huis op te komen snuiven.

Ik wens u veel surfplezier.

Olivier Plusquin
Directeur

DE KLEUREN VAN HET LEVEN

Leefproject


Om u de gelegenheid te geven om u zo goed mogelijk aan te passen aan uw nieuwe leefomgeving, is het van essentieel belang dat u op een kwaliteitsvolle manier verwelkomd wordt.

Naast uw fysiek, psychologisch en sociaal welzijn staat ook het respect van uw persoonlijkheid centraal in onze zorgen. Hierdoor proberen we het gevoel te verzachten dat u en uw familie voelt bij deze ingrijpende gebeurtenis.

Naast onze zorgen en diensten, is ook de ontwikkeling van het sociaal leven in ons huis een belangrijk punt. Dit doen we door zowel activiteiten te organiseren binnen en buiten onze muren als in onze wijk waar we een actieve speler zijn.

Ondanks bepaalde institutionele beperkingen, is het ons doel om onze acties te personaliseren in functie van uw behoeften en verwachtingen.

Het is onze taak om uw individuele vaardigheden tot hun recht te doen komen en om uw talenten, maar ook uw doelen in de verf te zetten. Zo kan u uw autonomie en uw vrijheid behouden. We beschouwen u inderdaad als de hoofrolspeler in uw eigen bestaan, een speler die in staat is om eigen keuzes te maken en om de gevolgen hiervan te dragen. Indien u cognitieve problemen ondervindt, dan passen we onze acties aan.
We moedigen u aan om een levenskader op te bouwen waarin u in alle veiligheid uw gewoontes kan behouden. We bieden u niet alleen aangepast meubilair en een aangepaste uitrusting aan, u komt ook terecht in een leuke leefomgeving met gezellige levens- en ontmoetingsplaatsen. We nodigen u trouwens uit om uw levensruimte zodanig in te richten dat u er zich thuis voelt.

We verzekeren u bovendien dat uw privé-, gevoels- en seksueel leven gerespecteerd wordt.
In het kader van zowel de globale als de individuele begeleiding is het ons doel dat u uw levenskwaliteit en uw waardigheid behoudt. De zorgen die we aanbieden overschrijden ruim het louter medische aspect en onze benadering van welzijn is onder andere gebaseerd op technieken van relationele zorgverlening. Het is niet enkel de bedoeling dat uw rechten erkend worden, maar ook dat uw levensverhaal, uw sociale situatie, uw cultuur en uw spirituele beleving gerespecteerd worden.

De begeleiding van een bewoner in de laatste levensfases maakt eveneens deel uit van onze aandachtspunten. We staan erop dat dit in alle waardigheid gebeurt en met respect voor de betreffende persoon.

We besteden eveneens bijzondere aandacht aan de voeding en we waken erover om gevarieerde en evenwichtige maaltijden aan te bieden met respect voor de verschillende soorten diëten.
Uw maaltijd kan in uw kamer of in de eetzaal geserveerd worden. U kan kiezen uit verschillende menu’s en een dagschotel. Af en toe bieden we u eveneens “verrassende” culinaire animaties aan in een gezellige sfeer.
We wensen u te ondersteunen in de verderzetting van uw leefproject. Het is daarom dat de teams, die samengesteld zijn uit de verschillende beroepen binnen een rusthuis, een onderzoek doen naar de voorgeschiedenis van haar bewoners op psychologisch, medisch en sociaal vlak. Om aan uw verwachtingen te voldoen, nemen ze maandelijks ook deel aan een multidisciplinaire vergadering waarin uw noden en verwachtingen besproken worden.

We herhalen nogmaals dat de zorgen een manier zijn om uw doelstellingen te behalen in ons huis waardoor men zich kan ontplooien. Ze zijn dus geen doel op zich.
We moedigen u aan om deel te nemen aan het culturele, sociale en burgerlijk leven van de instelling en van de wijk, alsook aan de beslissingen die het gemeenschapsleven aanbelangen.

Het is daarom dat we niet alleen therapeutische en ontspannende activiteiten ontwikkelen, maar ook diverse projecten die als doel hebben om het samenleven te verbeteren, om intergenerationele en interculturele ontmoetingen aan te moedigen, om sociale banden te creëren, om de negatieve clichés te ontkrachten die soms bestaan over rusthuizen, om de toegang te vergemakkelijken tot de diensten die aangeboden worden door de verenigingen en de wijkdiensten en om het rusthuis open te stellen naar de buurt.
We proberen uw familie zoveel mogelijk te betrekken in uw leven en in dat van het huis, zodanig dat ze tussenkomt als partner. Familie speelt inderdaad een essentiële rol in uw begeleiding en in uw integratie in ons rusthuis.
>

Workshops


In onze leefomgeving streven we ernaar om tegemoet te komen aan de noden van elkeen door middel van verschillende acties.

Deze acties staan onder leiding van het paramedisch team en/of de zorgteams, de administratieve en de sociale teams.
We bieden workshops aan die omkaderd worden door gespecialiseerde professionals (zoals muziektherapie en meditatie met dieren) en door vrijwilligers uit de buurt.
Het huis is goed geïntegreerd in het verenigingsweefsel van Neder-Over-Heembeek.
We geven eveneens het krantje “Vita Info” uit, waarvan de artikels geschreven worden door het personeel en door onze bewoners.

Al onze acties zijn gericht op het welzijn van onze bewoners.

Onze collectieve workshops zijn toegankelijk voor al onze bewoners

 • Gymnastiek
 • Moestuin
 • Koor
 • Aerobics
 • Markt
 • Shopping
 • Culturele uitstappen (museum, theater, film, bezoek van een abdij)
 • Recreatieve uitstappen (restaurant, een dag aan zee of naar een dierenpark )
 • Zumba
 • Petanque
 • Bibliotheek
 • Gezelschapsspelletjes
We organiseren workshops die gericht zijn op een specifiek doelpubliek.

 • Evenwichtsparcours met als doel om het risico op een valpartij te vermijden
 • Geheugen- en herinneringworkshops waarin we beroep doen op het kortetermijn- en langetermijngeheugen
 • Kookworkshops waarin we aandacht besteden aan planning, grijpkracht en aandacht
 • Muziektherapie
 • Meditatie met dieren: parcours en spelletjes met honden
 • Evaluatie van de zelfstandigheid en de autonomie
 • Evaluatie van het stapvermogen
 • Aangepast stappen
 • Snoezelen
 • Psychologische evaluatie en opvolging
 • Evaluatie en begeleiding van de voedingsmogelijkheden
We organiseren ook festiviteiten die gewijd zijn aan de voltallige residentie :

 • Verjaardagen
 • Maaltijden en wandelen door de buurt in het kader van het onthaal van nieuwe bewoners
 • Seizoensgebonden feesten per eenheid
 • Speciaal ontbijt met als doel om vanaf ‘s morgens te koken in de eenheid
 • BBQ
 • Concert, theater en bals


Team

Onze teams hebben een professionele opleiding gevolgd en genieten een specifieke opvolging om zo de beste mogelijke omkadering aan de bewoners aan te bieden.


Directie

Administratief team


Paramedisch team

Sociale dienst


Hotel bedrijf

Team van de hoofdverplegers van de 6 eenheden

Tariven


Eenpersoonskamer

Prijs : 71,26€/dag

Prijzen geldig vanaf 1/10/2017 en onderhevig aan indexatie.
Indien u niet over voldoende middelen beschikt om de verblijfskosten te betalen, dan kan onze sociale dienst u helpen om een aanvraag voor sociale hulp in te dienen bij het OCMW van uw gemeente. Het OCMW van de Stad Brussel vraagt geen financiële tussenkomst aan uw kinderen voor de verblijfskosten.

Klik, houd ingedrukt en beweeg de muis om uw gezichtspunt te wijzigen.

Tweepersoonskamer

Prijs : 66,29€/dag

Prijzen geldig vanaf 1/10/2019 en onderhevig aan indexatie.
Indien u niet over voldoende middelen beschikt om de verblijfskosten te betalen, dan kan onze sociale dienst u helpen om een aanvraag voor sociale hulp in te dienen bij het OCMW van uw gemeente. Het OCMW van de Stad Brussel vraagt geen financiële tussenkomst aan uw kinderen voor de verblijfskosten.

Klik, houd ingedrukt en beweeg de muis om uw gezichtspunt te wijzigen.

Deze tarieven bevatten:

 • De bemeubelde kamer
 • Verwarming, water en elektriciteit
 • Het gebruik van een televisietoestel
 • De aansluitingskosten voor de teledistributie
 • Het onderhoud van de kamer
 • Het bed- en badkamerlinnen
 • De maaltijden (drank inbegrepen)
 • Onbeperkt beschikbaarheid van drinkwater
 • De prestaties van het verplegend, verzorgend en paramedisch (kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, enz.) personeel
 • De raadplegingen van de huisartsen die verbonden zijn aan de instelling
 • Het zorgmateriaal dat gedekt is door het RIZIV-forfait
 • De producten voor de basishygiëne
 • Incontinentiemateriaal
 • Internettoegang via een openbare computer of via WIFI-hotspot
 • De interne en externe activiteiten en de verblijven
 • De verzekeringen conform de wetgeving
 • Het gebruik van een koelkast
Kosten die niet inbegrepen zijn in de verblijfskosten:

 • De consumpties in de cafetaria en in de kleine boetiek
 • Het onderhoud van persoonlijk wasgoed
 • Telefoonabonnement en –verbruik
 • Privéabonnement internet
 • Het vervoer naar doktersafspraken
 • Medicijnen en voedingssupplementen
 • Prestaties van zelfstandigen (kapper, pedicure, manicure, privé-huisarts, enz.)
 • Bril, tandprotheses, hoorapparaten, enz.
 • De kosten naar aanleiding van een ziekenhuisopname
 • De kosten naar aanleiding van een consultatie bij een externe specialist

Serviceflats


De serviceflats van “De Wilde Rozen” bieden u zowel flats als diensten aan die aangepast zijn aan uw noden en dit alles in een aangename omgeving en in een gezellige leefruimte waarin comfort, veiligheid, vrijheid en autonomie gewaarborgd zijn.

We leggen het accent op de ontwikkeling van het sociale leven in ons huis door middel van een aantal activiteiten die zowel binnen als buiten onze residentie plaatsvinden.

Indien u dit wenst, dan kan u deelnemen aan diverse activiteiten die omkaderd worden door een team van animatoren of die gebeuren n samenwerking met het paramedisch, administratief en sociaal team en met de vrijwilligers van de buurt.

We geven trimestrieel eveneens het krantje “Vita Info” uit, waarvan de artikels geschreven worden door ons personeel en door onze bewoners.

Al deze activiteiten dragen bij tot het smeden van sociale banden en tot het toegankelijk maken van de aangeboden diensten voor de verenigingen/diensten van de buurt waardoor er ontmoetingen en uitwisselingen tot stand komen.
In een omgeving die omringd is door groen, bevinden zich op de site van “De wilde rozen” 43 flats met een oppervlakte van 58m², verdeeld over drie verdiepingen en bestaande uit een woonkamer met uitgeruste keuken, een slaapkamer, een badkamer, een berging en naar gelang de verdieping, een klein tuintje voor de flats die zich op de gelijkvloerse verdieping bevinden en een terras voor de flats die zich hoger bevinden.

Diverse activiteiten, creatieve workshops, culturele workshops, culinaire animaties, uitstapjes, muzikale en theatrale animaties, een petanqueterrein, moestuin, enz.

Talrijke diensten, toegang tot het restaurant/de cafetaria van het rusthuis, een dienst “permanentie-informatie”, toegang tot het park, pedicuredienst, kapsalon, kinesitherapie, toegang tot de gemeenschappelijke berging.

Een aangepaste en beveiligde omgeving, liften, toegang voor personen met beperkte mobiliteit, een systeem voor dringende oproepen die gelinkt is aan de telefooncentrale van het rusthuis, videofoon, toegang tot het gebouw met een badge, camerabewaking op de site.
841,55€/maand inclusief internettoegang, teledistributie, dringende oproepen 24u/24u, een telefoontoestel.

Een maandelijks forfait van 129,30€ voor verwarming, water, elektriciteit, onderhoud van de gemeenschappelijke delen en de bewaking.

MILIEU & ENERGIE


Ons huis is gebouwd volgens technieken en met materialen die milieuvriendelijk en energiebesparend zijn.
Hiervan getuigen de 819 zonnepanelen die op onze daken geplaatst zijn.

Residentie "De Wilde Rozen" is een project van het OCMW van de Stad Brussel.
Met steun van de GGC en Leefmilieu Brussel.
Nuttige informatieIk wens me op de wachtlijst in te schrijven?
Ik wens de instelling te bezoeken?

Contacteer onze sociale dienst,
per telefoon, via e-mail of via ons formulier.
Laurence Courtois
Tel. : 02 / 260 15 29
Mail : dewilderozen@ocmwbxl.brussels

Ik beschik niet over voldoende middelen om de verblijfskosten te betalen?

Richt u tot de sociale dienst die contact zal opnemen met het OCMW van uw gemeente om een aanvraag in te dienen voor sociale hulp.

Moeten mijn kinderen een financiële bijdrage leveren?

Indien u geniet van sociale hulp van het OCMW van de Stad Brussel, dan vraagt het OCMW geen financiële tussenkomst aan uw kinderen voor de verblijfskosten.

Pieter en Pauwelstraat
15
1120 Brussel

Tel : 02 / 260 15 11

Ons contactformulier